Watch Video

Welkom op de site van het
Evangelisch Christelijk center
"Nieuwe Creatie"

Welkom op de site van het Evangelisch Christelijk Centrum “Nieuwe Creatie”

Welkom, wij staan voor het onfeilbare woord van God dat beschreven staat in de Bijbel. En nemen daarbij de opdracht welke Jezus ons gaf vanuit Zijn woord heel serieus.

Matteüs 28:19 (NBG51): Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.