Watch Video

Welkom op de site van het
Evangelisch Christelijk center
"Nieuwe Creatie"

Welkom op de site van het Evangelisch Christelijk Centrum “Nieuwe Creatie”

Welkom, wij staan voor het onfeilbare woord van God dat beschreven staat in de Bijbel. En nemen daarbij de opdracht welke Jezus ons gaf vanuit Zijn woord heel serieus.

Matteüs 28:19 (NBG51): Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Latest Donations

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Ivan Jacobson

Donated Just now

Donated $300 for Children Needs Food

Ivan Jacobson

Donated Just now

Donated $150 for Children Needs Food

Ivan Jacobson

Donated Just now

Donated $250 for Children Needs Food

Recent from blog

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Hurricane Irma has devastated Florida

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Hurricane Irma has devastated Florida

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Hurricane Irma has devastated Florida

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Our Latest Events

World Wide Donation

10:30AM-03:30PM Venue Main Campus

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Join Event

World Wide Donation

10:30AM-03:30PM Venue Main Campus

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Join Event

World Wide Donation

10:30AM-03:30PM Venue Main Campus

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Join Event

Be a volunteer